Van Vaerenbergh advocaten

 
 
 
 

Tarieven

Bij het berekenen van de kosten moet er een onderscheid gemaakt worden tussen de vaste kosten en de erelonen van de advocaat.

De kosten zijn de uitgaven die de advocaat voor rekening van de cliënt besteedt. Dat zijn enerzijds de kantoorkosten en anderzijds de gerechtskosten.

Onder kantoorkosten wordt begrepen het aanleggen van een dossier, het onderhouden van een klassement en het bijhouden van boekhoudkundige en administratieve gegevens. Andere kosten vloeien voort uit briefwisseling, verplaatsingen, telefoons, mails en dergelijke meer.

Gerechtskosten zijn die kosten die gemaakt zijn ten behoeve van de zaak zoals een dagvaarding of het uitvoeren van een vonnis.

Het ereloon kan op verschillende manieren worden berekend. Ons kantoor hanteert het principe van betaling in functie van de geleverde prestatie. De waarde van de geleverde prestatie wordt bepaald aan de hand van onder andere de belangrijkheid van de zaak, het resultaat, het spoedeisende karakter en zo verder.

Wij informeren u over uw zaak bij een eerste vrijblijvende consultatie.

Vakgebieden

 • Familierecht
 • Contractenrecht
 • Onroerende goederen
 • Bouw- & aannemingsrecht
 • Beslag- & uitvoeringsrecht
 • Strafrecht
 • Aansprakelijkheidsrecht
 • Verkeers- & verzekeringsrecht
 • Handelsrecht
 • Arbeidsrecht
 • Sociale zekerheidsrecht
 • Internationaal privaatrecht

 

 
 
       
   
Van Vaerenbergh advocaten vof - Ninoofsesteenweg, 236 - 1750 Lennik