Van Vaerenbergh advocaten

 
 
 

Vakgebieden

Familierecht

In familierecht speelt de persoonlijke benadering een grote rol. Begrippen zoals familie en gezin hebben de laatste jaren een belangrijke evolutie ondergaan. De vernieuwde wetgeving in familierecht tracht hierop in te spelen waardoor dikwijls vragen ontstaan. In ons kantoor kan u terecht voor specifiek juridisch advies in verband met alle aspecten van familierecht en gezinsrecht zoals bijvoorbeeld samenwoning, huwelijk, echtscheidingen en afstamming.

Contractenrecht

Het aangaan van overeenkomsten brengt een bijzondere relatie tussen partijen tot stand. Meestal hebben alle partijen er alle belang bij hun overeenkomsten in een geschreven document vast te leggen. Wij helpen u bij het opstellen en analyseren van overeenkomsten in diverse domeinen.

Onroerende goederen

Het huren en verkopen van onroerende goederen zijn onderhevig aan de specifieke regels van de bijzondere benoemde contracten. Wij staan u bij met het juist evalueren van alle juridische implicaties.

Bouw- en aannemingsrecht

Bij het bouwen of verbouwen van woningen of andere gebouwen gelden bijzondere regels zoals de tienjarige aansprakelijkheid van architect en aannemer. Wij hebben als kantoor ervaring in dit soort zaken en voor advies en juridische bijstand kan u bij ons terecht.

Beslag- en uitvoeringsrecht

Zowel schuldeisers als schuldenaren hebben rechten en plichten in geval van beslagprocedures en uitvoerende procedures. Wij adviseren en bemiddelen in deze materie.

Strafrecht

Strafrecht en strafprocesrecht zijn specifieke takken in het recht met eigen regels en procedures. De laatste jaren werd heel wat wetgeving rond bijvoorbeeld de voorlopige hechtenis en tal van andere zaken grondig hervormd.

Aansprakelijkheidsrecht

Verzekeringsrecht speelt een grote rol in en is vaak nauw verbonden met het aansprakelijkheidsrecht. Wij vertegenwoordigen zowel professionelen als particulieren in deze materie.

Verkeers- en verzekeringsrecht

Nog niet zo lang geleden werd de verkeerswet grondig aangepakt en dit resulteerde in onder andere een nieuwe indeling van de verkeersovertredingen en de bestraffing ervan. Bij ongevallen met al dan niet lichamelijke schade gaat het verzekeringsrecht een belangrijke rol spelen. In elk van de gevallen kan u rekenen op een goed juridisch advies in ons kantoor.

Handelsrecht

Bij het opstarten en runnen van een onderneming kunnen er tal van juridische problemen ontstaan waarover wij een correct advies kunnen verstrekken.

Arbeidsrecht

De juridische relatie tussen werkgevers en werknemers wordt geregeld via de regels die worden gebundeld onder de noemer van het arbeidsrecht. Voor vragen in verband met bijvoorbeeld ontslag en ontslagvergoedingen, werkomstandigheden, arbeidsovereenkomsten kan u steeds bij ons terecht.

Sociale zekerheidsrecht

De sociale zekerheid is een publiek stelsel dat bijvoorbeeld via een uitkering de bedoeling heeft om inkomen of verzorging te verzekeren wanneer personen of gezinnen tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om daar zelf in te voorzien. Wij staan u bij met advies indien u hierover vragen heeft.

Internationaal privaatrecht

Steeds vaker hebben geschillen een internationale component. Het internationaal privaatrecht is een tak van het recht die in zulke geschillen uitmaakt welke rechtbanken bevoegd zijn, welke wetgeving van welk land moet toegepast worden en hoe buitenlandse akten en rechterlijke beslissingen in België erkend en uitgevoerd kunnen worden.Wij helpen u wegwijs te maken in deze materie

 

 • Familierecht
 • Contractenrecht
 • Onroerende goederen
 • Bouw- & aannemingsrecht
 • Beslag- & uitvoeringsrecht
 • Strafrecht
 • Aansprakelijkheidsrecht
 • Verkeers- & verzekeringsrecht
 • Handelsrecht
 • Arbeidsrecht
 • Sociale zekerheidsrecht
 • Internationaal privaatrecht
   
Van Vaerenbergh advocaten vof - Ninoofsesteenweg, 236 - 1750 Lennik